Általános Iskolai beíratás

HIRDETMÉNY

 

A Szekszárdi Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2024/2025. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

  • 2024. április 18. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
  • 2024. április 19. (péntek) 8.00-19.00 óra között

Tankötelessé váló, azaz 2018. augusztus 31-ig született gyermekét – amennyiben megfelel az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi feltételeknek – a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

 

Az első évfolyamra történő beíratáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek

  1. gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat
  2. nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel)
  3. nyilatkozatot a törvényes képviseletről

 

 

Elektronikus jelentkezés lehetősége – 2024. március 27-től:

Online regisztrációs felület: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Előzetes regisztráció keretében a fenti weboldalon beküldheti a Szülő a gyermeke adatait az általános iskolába.

 

A felvételről az iskola igazgatója dönt, a felvétel elutasítása esetén a szülő, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37.§ (2)-(3) bekezdése alapján jogszabálysértésre, illetve érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül az iskola igazgatójának kell benyújtani.

 

 

Gerzsei Péter s.k.

tankerületi igazgató

 

Könyvjelző Közvetlen hivatkozás.

Hozzászólások lezárva.