Pályázatok

infoblokk

KÖLESDI BÉRI BALOGH ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA
INFRASTRUKTURÁLIS TEREINEK FEJLESZTÉSE

 

A Szekszárdi Tankerületi Központ támogatást nyert a Kölesdi Béri Balogh Ádám Általános Iskola infrastrukturális tereinek fejlesztésére.

Az elnyert támogatás összege 65.802.485 Forint, a támogatás mértéke 100,00 %

A projekt 2017.10.01. – 2018.12.20. között valósul meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.20.

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00347

A kedvezményezett neve, címe:

Szekszárdi Tankerületi Központ, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.

A projekt tartalma

Kölesden az 1958-ban épült iskolaépületet a nyolcvanas években bővítették.

Ebben az épületben tanulnak a mai napig is a diákok, amely a falu központjában helyezkedik el.

Az épület földszinti része ad helyet az alsó tagozatnak, az emeleti rész pedig a felső tagozatnak.

Mindkét szinten található vizesblokk (fiú), valamint az épület alagsori részében kapott helyet a lánymosdó. Az épületben található egy konyha és egy ebédlő is, melyet az önkormányzat üzemeltet.

2011-ben és 2012-ben pályázati forrásból megtörtént az iskola épületének szigetelése, színezése, a külső falakon lévő nyílászárók cseréje, azonban mára az intézmény belső terének felújítása is nagyon szükségessé vált. A mosdók, WC-k nagy része régi, kopott, a padlóburkolat és a fal régi, kopott, sérült, a falon csempeburkolat nincs.

Az iskolának tágas belső udvara van, azonban udvari játékok nem állnak a diákok rendelkezésére.

Az udvaron található a sportpálya is, amely testnevelés órák, sportkörök, szabadidős foglalkozások színtere, és évtizedek óta nem lett felújítva.

Tervezett fejlesztések:

· villamoshálózat korszerűsítése,

· 9 db tanterem felújítása, technikaterem kialakítása az iskolaépület alagsorában,

· akadálymentes WC kialakítása a földszinten, mellékhelyiségek felújítása,

· Tanári szoba, igazgatói iroda, titkárság felújítása

· 9 db tanteremben bútorzat cseréje,

· sportudvar fejlesztése, udvari játékok, kerékpártároló, oktatási eszközök beszerzése

· épület akadálymentesítése

Műszaki szakmai eredmény

A projekt keretében felújítással, átalakítással vagy eszközbeszerzéssel érintett összes helyiség: 12 db

Monitoring mutatók

Fejlesztéssel érintett köznevelési intézmények száma: 1 db

Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása: 129 fő

Cél elérési dátuma: 2018.12.20.

A fejlesztéssel megvalósul a köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja: fokozni az intézmény eredményességét, a nyitottságra ösztönző nevelést, emelni a nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát.

További információ kérhető:

Szekszárdi Tankerületi Központ

7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.

Gerzsei Péter igazgató

telefonszám: 06-74-795-243

e-mail: peter.gerzsei@kk.gov.hu

isk1

isk2

isk3

isk4

isk5

isk6

Hozzászólások lezárva.